3.5 Yhteenveto

Oppitunnin 3 yhteenveto:

  • Salkunhallintaan sitoutuneet organisaatiot päätyvät yleensä ottamaan käyttöön erityisesti riskisalkutukseen tarkoitetun työkalun.
  • Riskisalkkuvälineeksi kannattaa valita ratkaisu, joka mahdollistaa kaikkien riskienhallinnan sidosryhmien helpon ja kustannustehokkaan pääsyn salkkuun.
  • Kun organisaatio on tehnyt pohjatyön hyvin, salkun käyttöönotto on nopeaa.
  • Salkun laajamittaiselle käyttöönotolle johdon tuki ja esimerkki on ratkaisevan tärkeää.

Kolmannen oppitunnin tehtävät

Harjoitustehtävät