3.4 Tulevat kehityssuunnat

Thinking Portfolion kartoitusen mukaan organisaatiot käyttävät salkunhallintaa ennen kaikkea johtamisen tukena. Vastuutukset ja viestintä ovat myös salkun vahvuuksia.

Salkunhallinnan haasteita ovat muun muassa tiedon oikeellisuus ja tietojen jatkuva päivittäminen.

Tulevaisuudessa salkunhallinnan merkitys tulee kasvamaan ja organisaatiot ottavat käyttöön esimerkiksi projekti-, investointi-, tuotekehitys-, palvelu- ja asiakassalkkuja. Salkkujen on tällöin oltava yhteen toimivia, jotta päällekkäiseltä tiedonkäsittelyltä vältytään.

Salkunhallinnasta tulee arkipäivää. Tämä parantaa suunnittelun laatua ja lisää keskipitkän ja pitkän aikavälin tarkasteluja. Tiedolla johtaminen on trendi, jonka salkunhallinta mahdollistaa.