2.9 Kytkennät muihin salkkuihin ja järjestelmiin

Riskit ja niiden hallinta eivät ole saareke vaan vahvasti kytköksissä organisaation eri johtamisalueisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • Laatujärjestelmä (auditoinnit ja poikkeamat)
  • Toteutuneet riskit
  • Palvelujärjestelmät, kuten ITIL ja asiakaspalvelu
  • Palautteet
  • Compliance-järjestelmä

Riskien hallintatoimet voivat olla projektimaisia, jolloin riski- ja projektisalkun välillä on yhteys. Eri salkut käyttävät samoja henkilöresursseja, jolloin salkkujen yhteinen resurssienhallinta on järkevää.

Riskisalkun informaatio voi olla oleellista esimerkiksi taloussuunnittelulle, joten kytkentä niiden järjestelmien välille on tarpeen.

Riskisalkun liittymät