2.8 Raportointi

Riskisalkku on vahva viestinnän väline. Kun riskit ja hallintatoimet on salkutettu systemaattisesti, erilaisten näkymien toteutus on vaivatonta. Raportit ja näkymät voivat visualisoida salkun sisältöä koko organisaation tasolla tai yksityiskohtaisesti, pureutuen esimerkiksi yhteen toimintayksikköön.

Salkkuraportit voivat olla graafisia tai dataa, jota organisaatio analysoi ja rikastaa edelleen muissa järjestelmissä.

Raportit palvelevat eri käyttäjäryhmiä, mutta erityisesti riskienhallinnasta vastaavia ja organisaation johtoa.

Mahdollisia johdon raportteja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Riskikartta, joka visualisoi riskien kriittisyyden ja vaikuttavuuden.
  • Kaavio riskien välisistä riippuvuuksista. Se helpottaa riskienhallintaa, koska muutokset yhdessä riskissä voivat vaikuttaa muihin.
  • Riskisalkun sisällön ja riskipisteiden kehitys ajan kuluessa kertoo muun muassa riskienhallinnan onnistumisesta.
  • Riskien jakautuminen kategorioittain.
  • Riskien kohdistuminen organisaation eri osille ja toiminnoille.
  • Jos riskeille on annettu kustannusvaikutus, sen suuruus ja kehitys on visualisoitavissa.

Riskiraporteista on mahdollista koostaa dashboard-näkymiä, joista näkee yhdellä silmäyksellä oleelliset johtamista kiinnostavat tiedot.

Esimerkki salkkuraporteista, Thinking Portfolio