2.6 Riskisalkun sisältö

Riskisalkku on organisaation riskien kokonaisuus. Se sisältää jäsenneltyä tietoa riskeistä ja niiden ominaisuuksista, tietoa arvioinnista, omistajista ja statuksesta, hallintatoimien kuvaukset sekä muuta tarpeellista informaatiota.

Tyypillisiä riskien ominaisuustietoja ovat

  • Riskin yksilöivä tunniste
  • Riskin nimi
  • Kuvaus
  • Riskikategoria, kuten operatiivinen, taloudellinen tai strateginen
  • Riskin omistaja
  • Asema riskihierarkiassa
  • Status, esimerkiksi ehdotus, odottaa hyväksymistä, hyväksytty

Riskin arviointiin liittyviä tietoja ovat

  • Vaikuttavuus
  • Todennäköisyys

Käytännössä riskisalkkua käsitellään jollakin ohjelmistolla. Kurssin kolmannessa osassa käsittelemme riskisalkkujen vaihtoehtoisia toteutustapoja ja käyttöönottoa