1.6 Oppitunnin 1 yhteenveto

This image has an empty alt attribute; its file name is Figures_Ryhma-1024x1024.png

Kurssin ensimmäisen tunnin ydinopit olivat:

  • Riskienhallinnan tarkoituksena on pitää organisaatio sen valitsemalla polulla.
  • Riskienhallinnan perustana ovat johdon tavoitteet ja organisaation strategia.
  • Riskienhallinta on osa organisaation johtamismallia.
  • Riskienhallinta ei perustu pelkästään vapaaehtoisuuteen. Useat tarkastuselimet, kuten sisäinen tarkastus, tilintarkastajat, sertifioijat ja julkiset valvontaelimet, kuten finanssivalvonta vaativat organisaatioilta vakuuttavia riskienhallinnan käytäntöjä.
  • Suurissa organisaatioissa riskienhallinnalla voi olla oma yksikkönsä. Pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa riskienhallinta on tyypillisesti johtajien ja avainhenkilöiden vastuulla.
  • Riskienhallinnan malleina voi käyttää soveltaen muun muassa ISO-standardeja ja COSO ERMIä.

Kysymyksiä 1 oppitunnista.

Harjoitustehtävät