1.4 Johtamismalli

Johtamismalli kuvaa, miten organisaation eri toimintoja johdetaan kokonaisuutena. Se sisältää myös yhteiset, läpileikkaavat toiminnot, kuten kehittämisprojektien johtamisen ja riskienhallinnan.

Johtamismalli ei ole välttämättä tarkasti dokumentoitu, mutta silti näkyvä ja konkreettinen. Se vaikuttaa etenkin organisaation kulttuurin kehittymiseen.

Salkut johtamisvälineinä

Salkut eli portfoliot ovat johtamisen työvälineitä. Salkkuja on muun muassa projektien, IT-järjestelmien, tuotekehityshankkeiden, henkilöstön ja riskien hallintaan.

Yritykset ja organisaatiot siirtyvät salkunhallintaan ennen kaikkea siksi, että ne voisivat tehdä ajantasaiseen ja vertailukelpoiseen tietoon perustuvia päätöksiä, hallita kokonaisuuksia ja käyttää resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti.

Salkut ovat yleensä pääosin avoimia koko organisaatiolle, mikä tekee päätöksenteosta läpinäkyvää ja tiedosta jäljitettävää.

Salkunhallinnan pääperiaatteet

Riskienhallinnan organisointi

Ennen kuin siirrymme kurssin seuraavaan osaan, tarkastellaan lyhyesti eri tapoja organisoida riskienhallintaa.

Organisointi kytkeytyy johtamismalliin, joten se voi olla erilainen linja- ja matriisiorganisaatioissa.

Suurilla organisaatioilla voi olla keskitetty ERM-osasto, jota johtaa Chief Risk Officer (CRO). Osasto voi raportoida esimerkiksi talous- tai toimitusjohtajalle, riskienhallintaryhmälle tai hallitukselle.

Riskien arviointiin ja priorisointiin on riskienhallintaryhmä tai useita, eri johtamisen tasoilla toimivia ryhmiä.

Suurissa organisaatioissa on yhteiset dokumentoidut ja vakioidut prosessit, riskisalkut sekä työvälineet. Organisaatiot varmistavat riskienhallinnan onnistumisen kattavalla koulutuksella ja käyttämällä ulkopuolisia tarkastajia ja asiantuntijoita.

Pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa riskienhallinta on tyypillisesti johtajien ja avainhenkilöiden vastuulla. Toimitusjohtajakin osallistuu aktiivisesti riskienhallintaan. Prosessit voivat olla dokumentoituja, mutta vähemmän virallisia kuin suuryrityksissä. Riskisalkku on käyttökelpoinen myös keskikokoisissa yrityksissä, vaikka monet tyytyvät taulukkomuotoisiin riskirekistereihin.

PK-organisaatiot hankkivat riskienhallinnan koulutusta ja ulkopuolista asiantuntemusta tarpeen mukaan.