1.3 Riskienhallinnan merkitys

Riskienhallinnan arvo ja merkitys riippuu yrityksen tai muun organisaation toimialasta, toimintamallista ja -ympäristöstä. Yleisesti ottaen, riskienhallinta pyrkii pitämään organisaation sen valitsemalla polulla. Strategisten riskien hallinta saattaa olla jopa elintärkeää etenkin aloittavissa ja voimakkaasti kasvavissa yrityksissä. Myös yhteen teknologiaan, tuotteeseen tai markkinaan sitoutuneille yrityksille strategisen tason hallinta on ensiarvoista.

Hyvä riskienhallinta tuottaa kaikille organisaatioille taloudellista vakautta, auttaa tekemään päätöksiä realistisilla perusteilla ja parantaa kriisivalmiutta. Se synnyttää ja tukee myönteistä kulttuuria, jossa kaikki ottavat huomioon riskit ja varautuvat niiden hallintaan.

Organisaatio, joka hallitsee riskinsä, hallitsee myös mainettaan. Tämä on tärkeää mahdollisten kaikkien sidosryhmien näkökulmasta.

Riskienhallinnalla on suora vaikutus toiminnan kustannuksiin ja operatiiviseen tehokkuuteen. Resurssit on helpompi kohdistaa oikein, kun panostuskohteet on priorisoitu yhdenmukaisen analyysin perusteella. Toiminnan tavoitteet toteutuvat varmemmin, kun riskit ovat hallinnassa.

Riskienhallinta ei perustu pelkästään vapaaehtoisuuteen. Useat tarkastuselimet, kuten sisäinen tarkastus, tilintarkastajat, sertifioijat ja julkiset valvontaelimet, kuten finanssivalvonta vaativat organisaatioilta vakuuttavia riskienhallinnan käytäntöjä.

Hyvä riskienhallinta voi lopulta parantaa yrityksen kilpailukykyä. Yritys pystyy sopeutumaan muita nopeammin toimintaympäristön muutoksiin, esimerkiksi toimitusketjujen häiriöihin, ja hyödyntämään nopeasti uusia mahdollisuuksia.