Praktisk projektportföljförvaltning

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Den här kursen är för beslutsfattare, projektägare och projektledare som funderar på eller förbereder sig för att implementera en projektportfölj. Kursen kan också användas som ett grundläggande utbildningsmaterial för organisationer som redan använder en projektportfölj.

Kursen består av tre lektioner. Den första lektionen fokuserar på portföljhantering, den andra på projektledning och den tredje på utbyggnad av projektportföljen.

Undervisningen är helt webbaserad. Det tar cirka två timmar att genomföra kursen och det finns också uppgifter att göra för att testa kunskaperna.

Kursen är inget alternativ till certifiering men deltagarna får ett kursbevis. Det visar att eleven har gått igenom kursinnehållet och slutfört det antal uppgifter som krävs.

BRA ATT VETA

Historien om projektportföljförvaltning

Project pProjektportföljförvaltning startade i Finland i början av 2000-talet, då IT-avdelningar och informationsförvaltningsenheter letade efter ett sätt att prioritera sina olika projekt. På 2010-talet spred sig metoden från IT-projekt till produkt- och affärsutveckling. Nu finns portföljer i den privata, offentliga och tredje sektorn. De används för att hantera de mest olika typer av projekt.

INSTRUKTIONER

Välj en lektion från listan nedan. Du kan gå kursen i den ordning du föredrar.