Oppitunti 3 – Riskisalkun käyttöönotto

Oppitunnilla käymme läpi prosessin, jossa organisaatio on tiedostanut riskisalkun tarpeen ja ryhtynyt toimenpiteisiin sen käyttöön ottamiseksi.