Riskisalkunhallinta

Tila
Ei rekisteröity
Hinta
Maksuton

Menestyvä liiketoiminta perustuu riskienhallinnalle. Myös ei-kaupallisille organisaatioille riskienhallinta on tärkeää. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä riskienhallinnasta on tullut entistä vaativampaa. Se edellyttää johdolta jatkuvaa tilannekuvan hallintaa ja jokaiselta työntekijältä kykyä tunnistaa ja hallita riskejä.

Tämän kurssin tarkoitus on lisätä johdon ja asiantuntijoiden tietämystä strategisten ja operatiivisten riskien hallinnasta, salkuttamisesta ja salkkujohtamisesta. Lisäksi se perehdyttää riskisalkun ratkaisuihin ja käyttöönottoon.

HUOM!

Muista klikata Merkitse suoritetuksi -painiketta jokaisen sivun lopussa. Suorita myös kaikki harjoitustehtävät, jotta läpäiset kurssin.