Käytännön projektisalkunhallinta

Tila
Ei rekisteröity
Hinta
Maksuton

Tämä kurssi on tarkoitettu päättäjille, projektien omistajille ja projektipäälliköille, jotka harkitsevat tai valmistelevat projektisalkun käyttöönottoa. Kurssi on myös hyödyllinen perustietopaketti organisaatioissa, joissa projektisalkku on jo käytössä.

Kurssi koostuu kolmesta oppitunnista. Ensimmäinen niistä keskittyy salkkujohtamiseen, toinen projektijohtamiseen ja kolmas projektisalkun käyttöönottoon.

Kurssi ei ole vaihtoehto sertifioinnille, mutta osallistujat saavat kurssitodistuksen. Se osoittaa, että oppija on käynyt kurssin sisällön läpi ja suorittanut vaaditun määrän tehtäviä.

Opetus on täysin verkkopohjaista. Kurssin suorittaminen kestää noin kaksi tuntia. Mukana on tehtäviä, joilla voi testata osaamistaan.

HYVÄ TIETÄÄ

Projektisalkutuksen historiaa

Projektisalkunhallinta käynnistyi Suomessa 2000-luvun alussa, kun IT-osastot ja tietohallintoyksiköt kaipasivat tapaa priorisoida projektitulvaansa. 2010-luvulla menetelmä levisi IT-projekteista tuote- ja liiketoimintakehittämiseen. Nyt salkkuja on käytössä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla mitä erilaisimpien projektityyppien johtamiseen.

OHJE

Valitse alla olevasta luettelosta oppitunti. Voit suorittaa kurssin haluamassasi järjestyksessä.